Praktische informatie

Tarieven en vergoedingen

 

 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar heeft Praktijk Puer contracten met alle Zeeuwse gemeenten. Dit betekent dat de zorg in veel gevallen vergoed wordt door de gemeente waarin jullie wonen. Hiervoor is een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), of de huisarts of een kinderarts.

 

U kunt er ook voor kiezen de zorg zelf te bekostigen. Neem dan contact op met Praktijk Puer voor informatie over de tarieven.