Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Praktijk Puer biedt psychologische behandeling binnen de Basis-GGZ. Bij de start van de behandeling wordt in overleg met ouders en het kind een behandelplan opgesteld, waarbij duidelijk in kaart wordt gebracht wat de hulpvraag is en aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Er wordt veel waarde gehecht aan een goede samenwerking met het systeem en het netwerk van het kind, daarom wordt er regelmatig afgestemd met ouders/ familie, school en eventuele andere hulpverleners.

Heeft u twijfels of een kind of een gezin bij Praktijk Puer op de juiste plek is met de hulpvraag die er ligt, neem dan gerust contact op voor overleg. Ik denk graag mee en bekijk samen met u de mogelijkheden.